Закључак Владе о коришћењу годишњег одмора запослених

У „Сл. Гласнику РС", бр. 52/20, од 7. априла 2020. године, објављен је Закључак Владе Републике Србије у којем се даје препорука послодавцима о начину коришћења преосталог годишњег одмора из 2019. године.

   

Закључком Владе Републике Србије, утврђено је следеће:

 

1) препоручује се послодавцима на територији Републике Србије да запосленима, који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године;

   

2) запосленима, којима је у условима ванредног стања, омогућено обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 2020. године;

   

3) препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste