Сет мера владе Републике Србије ради ублажавања економских последица насталих услед кризе узроковане пандемијом болести COVID-19

Ради ублажавања економских последица насталих услед кризе узроковане пандемијом болести COVID-19, донете су  следеће мере, о којима се може прочитати опширније у посебним вестима на нашем сајту:

- Уредбу о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести COVID-19;

-  Уредбу о поступку за издавање дужничких хартија од вредности;

- Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања озбиљног поремећаја у привреди проузрокованог епидемијом заразне болести COVID-19;

- Уредбу о условима и критеријумима усклађености државне помоћи ради отклањања штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19;

- Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2;

- Одлуку о привременој забрани извоза основних производа битних за становништво; и

- Уредбу о померању рока за подношење тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste