Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

У „Сл. гласнику РС", бр. 55/20 од 14.4.2020. године објављена је Уредба о исправама које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (даље у тексту: Уредба), која је одмах ступила на снагу.
 

Уредбом се уређује посебан режим у погледу исправа које морају да прате робу у превозу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.
За време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 робу у превозу морају да прате исправе које су у непосредној вези са њеним превозом и које нарочито садрже: број и датум исправе, пословно име, адресу, ПИБ и матични број или број пољопривредног газдинства (БПГ), односно број из одговарајућег регистра испоручиоца, примаоца и превозника (уколико га има), место и адресу објекта из кога се испоручује и у који се испоручује, име и презиме одговорних лица испоручиоца и превозника, назив робе и количину.
 

Испоручилац, прималац и превозник (уколико га има), могу споразумно одредити начин на који ће пријем односно испорука робе бити потврђена.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste