Влада дала сагласност о наставку рада одређених делатности

У „Сл. гласнику РС" број 58 дана 20. априла 2020. године објављен је закључак Владе Републике Србије којим је Влада сагласна да одређене делатности наставе са радом од 21. априла 2020. године, и то:

1.      Влада је сагласна да сви послодавци у области грађевинарства (високоградња и нискоградња), који су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставили рад, наставе сa радом од 21. априла 2020. године, у највећем могућем капацитету.

Послодавци су дужни да запосленима обезбеде примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (дезинфекција и употреба заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. Запослени су дужни да се придржавају упутстава одговорног лица код послодавца и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на употребу средстава за личну заштиту.

2.      Влада је сагласна да сви послодавци у области пружања услуга (нпр. вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.) и у области трговине на мало (нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.) наставе са радом од 21. априла 2020. године у највећем могућем капацитету, осим оних којима је забрањено да обављају делатност због тога што природа њихове делатности подразумева окупљање већег броја људи у затвореном простору (нпр. трговци и пружаоци услуга у трговинским центрима), односно близак контакт између пружаоца и примаоца услуге (нпр. фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.), те представља повећану опасност од ширења заразне болести.

Наставком рада послодавци су дужни да запосленима и корисницима услуга обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

3.      Влада је сагласна да зелене пијаце (на отвореном и у затвореном простору), које су за време ванредног стања проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања, односно после 15. марта 2020. године обуставиле рад, наставе са радом од 21. априла 2020. године.

Наставком рада послодавци - управљачи пијаце дужни су да запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених тј. корисника услуга, а посебно оних које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (држање социјалне дистанце, дезинфекцију и употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица), и да у том смислу донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.

Корисници услуга (закупци тезги и посетиоци, односно купци) дужни су да се придржавају упутстава запослених на пијаци и да примењују прописане, односно утврђене мере које се односе на одржавање социјалне дистанце и употребу средстава за личну заштиту.

Послодавци - управљачи пијаце посебно су дужни да на пијацама у затвореном простору, односно у затвореним деловима пијаце запосленима и корисницима услуга (закупцима тезги и посетиоцима, односно купцима) обезбеде, односно омогуће примену свих превентивних мера које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а које се тичу максималног броја лица која могу да бораве на затвореној пијаци, односно у затвореном делу пијаце.

   

Организовање рада, сагласно овом закључку, послодавци су дужни да обезбеде док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 на територији Републике Србије.

   

Према томе, следеће делатности могу да наставе са радом од уторка 21. априла 2020. године:

•-     грађевинарство (високоградња и нискоградња),

•-     услужне делатности: вулканизери, аутомеханичари, обућари, кројачи, хемијско чишћење, школе за обуку возача моторних возила и сл.

•-     трговина на мало: нпр. књижаре, трговци аутомобилима, моторима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом и сл.

•-     зелене пијаце (на отвореном и у затвореном простору),

   

док је и даље забрањено обављање делатности:

•-     трговцима и пружаоцима услуга у трговинским центрима,

•-     услужним делатностима као што су: фризерске услуге, салони лепоте, теретане и сл.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste