Програм “Моја прва плата“

У „Сл. гласнику РС", бр. 107/20, објављена je Уредба о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата", коју је Влада Републике Србије донела у циљу оспособљавања за самосталан рад 10.000 младих са средњим и високим образовањем, до навршених 30 година жовотам, без радног искуства, који се налазе на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање (у наставку текста: НСЗ).

 

На основу ове уредбе, НСЗ је расписала Јавни позив за реализацију Програма „Моја прва плата", који се може преузети на њиховом сајту: http://www.nsz.gov.rs/. Програм ће трајати 9 месеци, а реализује се кроз четири фазе:

 

1) У првој фази, која се одвија у периоду од 17.8.2020. године до 25.9.2020. године, послодавци имају могућност да се пријаве преко сајта: mojaprvaplata.gov.rs;

2) Друга фаза, која обухвата период од 1.10.2020. године до 15.10.2020. године, односи се на пријављивање незапослених лица, такође преко сајта: mojaprvaplata.gov.rs;

3) У трећој фази врши се избор кандидата од стране послодавца, и то у периоду од 16.10.2020. године до 31.10.2020. године;

4) Четврта фаза обухвата период од 8.11.2020. године до 7.12.2020. године, а односи се на потписивање тројног уговора између НСЗ, послодавца и изабраног кандидата.

   

Током трајања овог програма, НСЗ ће исплаћивати новчану накнаду у износу од 20.000 динара младима са средњим образовањем, односно 24.000 динара младима са високим образовањем, на месечном нивоу. За младе укључене у овај програм, НСЗ ће вршити уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести.

   

У вези са реализацијом Програма „Моја прва плата", биће објављен напис у наредном броју Рачуноводствене праксе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste