Канцелација за Ј.Н. објавила је Смернице за припрему конкурсне докуметације

Дана 26. августа 2020. године Канцелација за јавне набавке објавила је Смернице за припрему конкурсне документације и припрему е-понуде на Порталу јавних набавки у циљу пружања помоћи наручиоцима и привредним субјектима приликом спровођења, односно учешћа у поступцима јавних набавки - које можете преузети са линка Канцелације:

 

http://www.ujn.gov.rs/vesti/objavljene-smernice-za-pripremu-konkursne-dokumentacije-i-pripremu-e-ponude-na-portalu-javnih-nabavki/


АРХИВА ВЕСТИ

ereste