Екскурзије и наставу у природи, основне и средње школе, треба да планирају за пролеће 2021. године

Због актуелних неповољних епидемиолошких услова, став Кризног штаба и Министарствa просвете, науке и технолошког развоја је да се реализација екскурзија и наставе у природи у основним и средњим школама одложи до даљег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова. У складу са тим, сугерише се да у оквиру школских докумената екскурзије и настава у природи буду планиране за пролеће 2021. године.

   

У вези са овим Министарства просвете, науке и технолошког развоја издало је Упутство бр. 601-00-00027/6/2020-15 од 24.8.2020. године:

   

"Дописом број 610-00-00362/2020-01 од 28.05.2020. године све основне и средње школе су обавештене о начину реализације екскурзија и наставе у природи, са указивањем на поштовање мера безбедности и заштите у складу са препорукама надлежних органа и институција које су на снази у време реализације.

   

Имајући у виду то да је Кризни штаб за сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 (даље: Кризни штаб), на седници одржаној 11. августа 2020. године, донео Закључак о усвајању Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Закључак 08 Број: 53-6306/2020-1 од 11. августа 2020. године), којим се ближе уређује примена низа превентивних и заштитних мера у борби против вируса ЦОВИД-19, као и актуелне неповољне епидемиолошке услове, став је Кризног штаба и Министарства просвете, науке и технолошког развоја да се реализација екскурзија и наставе у природи одложи до даљег, односно до безбеднијих епидемиолошких услова. Сугеришемо да у оквиру школских докумената екскурзије и настава у природи буду планиране за пролеће 2021. године."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste