Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године

 

На интернет страници Пореске управе (www.purs.gov.rs), дана 4. јануара 2021. године, објављена је информација да је у циљу унапређења и оптимизације пословних процеса од 01.01.2021. године омогућено подношење у електронском облику преко портала Пореске управе следећих образаца:
 

- Захтева за повраћај и прекњижавање више или погрешно плаћеног пореза,
 

- Обавештења предузетника и предузетника пољопривредника о опредељењу за исплату личне зараде,
 

- Обавештења о промету секундарних сировина и пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга.
 

Детаљније о подношењу наведених образаца у електронском облику може се прочитати у информацији на сајту Пореске управе у делу „Пореска управа / Биро за информисање / Новости / Подношење образаца преко портала Пореске управе од 01.01.2021. године" односно путем линка:
 

https://www.purs.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6845/podnosenje-obrazaca-preko-portala-poreske-uprave-od-01012021-godine.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste