Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2020. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. јануара 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за новембар 2020. године износила је 84.201 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 60.926 динара.
 

У односу на претходни месец (октобар 2020. године), просечна бруто зарада за новембар 2020. године номинално и реално је већа за 1,3%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално, такође, већа за 1,4%.
 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2020. године номинално је већа за 8,1%, а реално за 6,3%, док је просечна нето зарада, такође, већа за 8,2% номинално, односно за 6,4% реално.
 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:
 

 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

 

новембар 2020

новембар 2020

   

Република Србија - укупно

84.201

60.926

   

Зараде запослених у радном односу

84.594

61.227

Зараде запослених ван радног односа

54.948

38.512

   

Зараде запослених у правним лицима

90.045

65.235

Зараде предузетника и запослених код њих

44.077

31.344

   

Зараде у јавном сектору

95.858

68.848

Зараде ван јавног сектора

79.220

57.542


АРХИВА ВЕСТИ

ereste