Уплатни рачун за повраћај више уплаћених средстава субвенције по Уредби за подршку раду угоститељске и туристичке привреде

 

Према нашим информацијама, Министарство финансија - Управа за трезор обавестило је Министарство трговине, туризма и телекомуникација да привредни субјект који жели да изврши повраћај више уплаћених средстава то може учинити на наменски подрачун Министарства трговине, туризма и телекомуникација 840 - 4027721 - 61 који се води код Управе за трезор.
 

Управа за трезор напомиње да привредни субјекти нису у могућности да врате новац на наменске рачуне који су отворени на њихово име, у складу са Уредбом о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Сл. гласник РС", број 146/20), из разлога што су исти заштићени и онемогућен је било какав прилив других средстава осим средстава из буџета, у циљу контроле уплата.
 

Подсећамо, према наведеној Уредби и Програму распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 исплата бесповратних средстава привредним субјектима извршена је на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката отворене у оквиру Управе за трезор.
 

Дакле, привредни субјекти не могу извршити повраћај средстава по било ком основу на посебне наменске динарске рачуне привредних субјеката отворене у оквиру Управе за трезор, већ искључиво на наменски подрачун Министарства трговине, туризма и телекомуникација 840-4027721-61.
 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste