Пореска управа објавила Корисничко упутство за евидентирање пословних просторија

Према саопштењу Пореске управе, на интернет страници Пореске управе (www.purs.gov.rs) објављено је Корисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем.

 

Од 1. октобра посредством портала еПорези, порески обвезници могу да пријављују пословни простор и пословне просторије у којима обављају делатност за коју је неопходно поседовање фискалног уређаја. Обавеза обвезника фискализације је да пре почетка коришћења електронског фискалног уређаја за издавање фискалних рачуна, Пореској управи електронским путем доставе податке о пословном простору и пословним просторијама ради генерисања јединствене ознаке, како би могли да започну процес еФискализације.

 

Како је наведено у саопштењу Пореске управе, обвезник фискализације податке о пословном простору и пословним просторијама доставља Пореској управи подношењем пријаве путем портала еПорези. Након приступа порталу еПорези, обвезник бира пријаву са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (ПГЈО) и ручно уноси личне податке као што су број телефона и мејл адреса, као и податке о пословном простору и пословним просторијама. Преглед свих пријављених пословних простора и пословних просторија обвезник фискализације може видети кликом на листи пословни простор у оквиру пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије (ПГЈО).

 

Након провере достављених података, Пореска управа одлучује о пријави у року од три дана од дана подношења. О томе доставља обавештење подносиоцу пријаве у електронском облику. Обавештење садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

 

Корисничко упутство се може преузети путем следећег линка:

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7667/korisnicko-uputstvo-za-dostavljanje-podataka-i-generisanje-jedinstvene-oznake-o-poslovnom-prostoru-i-poslovnim-prostorijama-elektronskim-putem.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste