Донета Уредба о субвенционисању обвезника нове фискализације

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 30. септембра 2021. године, усвојила Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација (у наставку: Уредба), која је објављена у „Сл. гласнику РС" број 95 дана 1. октобра 2021. године, а ступила на снагу 2. октобра 2021. године.

 

Наведеном Уредбом утврђен је Програм финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација, који је одштампан уз Уредбу и чини њен саставни део.

Програмом финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација утврђује се право на коришћење финансијске подршке и обавезе корисника финансијске подршке за фискализацију, начин остваривања права, поступак реализације Програма, губитак права на коришћење финансијске подршке и праћење реализације Програма.

 

Право на коришћење финансијске подршке имају обвезници фискализације у смислу закона којим се уређује фискализација, основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године.

 

Право на финансијску подршку из овог програма обвезник фискализације може да оствари само по основу пословних простора и пословних просторија за које је Пореска управа доделила јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије.

 

Постојећи обвезник фискализације може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу ове уредбе, као и финансијску подршку по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан ступања на снагу Уредбе.

 

Детаљније о наведеној Уредби, биће речи на предстојећем Webinar-u Примена Новог Закона о фискализацији" који ће бити реализован 8. и 11. октобра 2021. године.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste