Информација о просечној заради исплаћеној у августу 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. октобра 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за август 2021. године износила је 89.202 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64.639 динара.

 

У односу на претходни месец (јул 2021. године), просечна бруто зарада за август 2021. године номинално је мања за 0,1% а реално мања за 1,0%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса), такође, номинално мања за 0,1%, а реално мања за 1,0%.

 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за август 2021. године номинално је већа за 10,3%, а реално за 5,8%, док је просечна нето зарада номинално већа за 10,5%, односно за 5,9% реално.

 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

август 2021

август 2021

Република Србија - укупно

89 202

64 639

Зараде запослених у радном односу

89 608

64 952

Зараде запослених ван радног односа

58 778

41 185

Зараде запослених у правним лицима

95 262

69 121

Зараде предузетника и запослених код њих

47 789

34 007

Зараде у јавном сектору

100 280

72 113

Зараде ван јавног сектора

84 578

61 519


АРХИВА ВЕСТИ

ereste