Влада Републике Србије усвојила измене и допуне пореских закона

Влада Републике Србије је на својој 88. седници одржаној 3. новембра 2021. године усвојила предлоге измена и допуна следећих пореских закона:

§         Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину,

§         Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана,

§         Предлог Закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,

§         Предлог Закона о допунама Закона о порезу на добит правних лица,

§         Предлог Закона о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара,

   

који су упућени Народној скупштини Републике Србије на усвајање.

 

Предлози измена и допуна наведених закона могу се погледати и преузети путем следећег линка:

http://www.parlament.gov.rs/акти/закони-у-процедури/закони-у-процедури.46.html

   

Након усвајања наведених измена и допуна закона, детаљније о њима писаћемо у „Рачуноводственој пракси".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste