Oд данас 1. децембра ограничене цене основних животних намирница

У складу са овлашћењима из члл 39. Закона о трговини, Влада Републике Србије је донела Уредбу о ограничењу висине цена основних животних намирница (у наставку: Уредба), која је објављена у „Сл. гласнику РС" број 114 дана 30. новембра 2021. године, а ступила на снагу 1. децембра 2021. године.

   

Уредба важи 60 дана од дана ступања на снагу.

 

   

Уредбом се у циљу спречавања поремећаја на тржишту и отклањања штетних последица поремећаја на тржишту у погледу снабдевања робом, ограничавају произвођачке цене и цене у трговини на велико и мало основних животних намирница, тако да не прелазе ниво цена тих производа на дан 15. новембар 2021. године.

         

 

Ограничење цена примењује се у трајању од 60 дана за следећу робу:

1) шећер кристал;

2) брашно тип Т-400;

3) јестиво сунцокретово уље;

4) свињско месо - бут;

5) UHT млеко са 2,8 процената млечне масти.

  

Ограничење цена се не односи на снижене цене (распродаје, сезонска снижења или акцијске продаје), уколико су биле на снази 15. новембра 2021. године, већ се односи на редовне цене, односно цене пре снижења.

 

Произвођачи не смеју испоручивати наведене производе у количинама мањим од просечних у последњих 12 месеци.

 

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако се не придржава начина обрачуна марже или поступа супротно одредбама ове Уредбе. Уз наведену казну може се изрећи и заштитна мера забране правном лицу да врши одређене делатности у трајању од шест месеци до једне године.

За исти прекршај казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране одговорном лицу да врши одређене послове у трајању од шест месеци до једне године.

 

Такође, за исти прекршај казниће се предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара и може се изрећи заштитна мера забране  вршења одређених делатности у трајању од шест месеци до једне године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste