Објављени су порески закони у Службеном гласнику

У „Сл. гласнику РС" бр.118/21, од 09. децембра 2021. године, објављени су порески закони које је Народна Скупштина Републике Србије усвојила на  седници одржаној 26. новембра 2021. године, и то:

- Закон о допунама Закона о порезу на добит правних лица;

- Закон о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезима на имовину;

- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана;

- Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

   

О Закону о допунама Закона о порезу на добит правних лица, Закону о изменама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара и Закону о изменама и допунама Закона о порезима на имовину писали смо у РП бр. 22-23/21.

 

Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана (у наставку текста: ЗПДГ) и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, које се примењују од 1. јанаура 2022. године, продужене су олакшице за запошљавање нових лица из 2014. и 2016. године (олакшице из чл. 21в. и 21д ЗПДГ) до краја 2022. године, као и олакшице за квалификоване новозапослене (члан 21ж ЗПДГ) до краја 2025. године, уз прописивање додатних услова за продужену примену олакшица за квалификоване новозапослене и прописивање нових лица која се, од 1. јануара 2022. године, могу сматрати квалификованим новозапосленим лицима.

 

Поред тога, прописане су нове олакшице за новозапослене (нови чл. 21з и 21и ЗПДГ), које ће се примењивати од 1. марта 2022. године. О свему овоме, биће објављен текст у РП бр. 1/22, који ускоро излази из штампе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste