Измене Правилника о Порезу на додату вредност

У „Сл. гласнику РС", бр. 127/21 од 24.12.2021. године, објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност (даље у тексту: Измене правилника). Измене правилника ступиле су на снагу наредног дана од дана објављивања, односно 25.12.2021. године.

  

Измене правилника извршене су да би се извршило усклађивање са изменама прописа из области фискализације, и издавања електронских фактура. Најбитније измене су да се фискални рачун издат у складу са новим прописима о фискализацији сматра рачуном у смислу Закона о ПДВ, да се код електронске фактуре не мора стављати место издавања, да се у авансни рачун ставља датум пријема аванса и др. О извршеним изменама можете прочитати више у прилогу "Измене Правилника о порезу на додату вредност".


Измене Правилника о порезу на додату вредност (PDF)

АРХИВА ВЕСТИ

ereste