Објављене Уредбе о Програмима директних државних давања и коришћења субвенција за угоститељску и туристичку привреду

У „Сл. гласнику РС" број 11 од 12. фебруара 2021. године објављене су, између осталога, следеће уредбе:
- Уредба о утврђивању Програма директних давања из буџета Републике Србије привредним субјектима у приватном сектору у циљу ублажавања економских последица проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у наставку: Уредба о државним давањима), и
- Уредба о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду угоститељске и туристичке привреде због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2,

 

које су ступиле на снагу 13. фебруара 2021. године.

 

О Уредби о државним давањима којом се предвиђа исплата директних давања из буџета привредним субјектима у приватном сектору (бесповратна новчана средства), која могу да се користе искључиво за исплате зарада и накнада зарада запосленима, објавили смо детаљније информације у претходној информацији на сајту.

 

На основу датума ступања на снагу Уредбе о државним давањима, напомињемо да привредни субјекти у приватном сектору који исплате дивиденде почев од 13. фебруара 2021. године па до краја 2021. године, немају право на исплату директних давања, а у случају да им се директна давања исплате на њих се сходно примењују правила за губитак права на коришћење директних давања.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste