Ограничење радног времена од 17. до 22. марта 2021. године

Кризни штаб за заштиту здравља становништва од заразне болести COVID-19, предложио је данас нове мере за сузбијање епидемије, које ће важити од вечерас од 20:00, односно 21:00 час до понедељка 22. марта 2021. године до 5,00 часова.

Очекује се објављивање мера у "Сл. гласнику РС", али због великог броја питања наших претплатника дајемо информацију о ограничењу радног времена узимајући у обзир Наредбу о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 ("Сл. гласник РС", бр. 22/21), коју је донео Министар здравља и која се примењивала прошлог викенда (од 12. марта од 21,00 до 15. марта до 6,00 часова). На основу ове наредбе, може се закључити да у наредних пет дана, са потрошачима, односно корисницима услуга, неће радити привредни субјекти у следећим објектима и делатностима:

•·       објекти у којима се обавља делатност трговине на мало (трговинске и друге радње и рподајна места);

•·       објекти у којима се пружају услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови и сл.), укључујући и продају пића на шалтерима ових објеката;

•·       делатност пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри);

•·       делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

•·       објекти у којима се обавља делатност пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте);

•·       делатност у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије);

•·       делатност у области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени, спорстки балони и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.).

Ограничење радног времена неће се односити на рад:

1)  апотека (укључујући и оне у којима се врши промет робе намењен за живoтиње или пољопривреду), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

2)  бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

3)  угоститељских објеката који обављају делатност доставе хране (достава хране, а не продаја на прагу угоститељског објекта);

4)  трговинских и других радњи и продајних места на којима се врши продаја прехрамбених производа (намењених за људе или животиње), укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

5)  самосталних малопродајних објеката у којима се трговина, по правилу, обавља тако да купац не улази у објекат (киосци и трафике);

6)  ординација и лабораторија у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;

7)  ресторана и других простора у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

8)  објеката у којима се пружају услуге које не захтевају дуготрајно прусуство корисника у којима се пружају услуге које не захтевају дуготрајно присуство корисника и у којима је контакт ограниченог трајања (обућари, кројачи, стаклоресци, столари, технички прегледи, вуканизери, ауто-перионице, хемијско чишћење и сл.);

9)  фитнес центара, теретана, вежбаоница, базена и других објеката намењених за спорт и рекреацију - када се користе у сврху тренинга и припрема за одржавање и одржавање искључиво регистрованих такмичења у надлежности надлежних националних спортских савеза, који могу да раде и ван ограниченог радног времена.

Дакле, привредни субјекти који се баве наведеним делатностима (тч. 1) до 9)) могу да раде у наредних пет дана (на њих се не односи ограничење рада).

На основу претходно наведеног, може се закључити да се ограничење рада неће односити на предузећа, фабрике и њихове интерне организације рада и пословне активности, књиговодствене агенције, шалтере државне управе, поште, банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, превознике, трговину на велико, пијаце, зелене пијаце, пет шопове и продавнице сточне хране.

Након објављивања мера у "Сл. гласнику РС", уколико буде било одступања, објавићемо корекције.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste