РАЧУНОВОДСТВО д.о.о. БЕОГРАД, објављује оглас за радно место САВЕТНИК (2 извршиоца)

На основу члана 5. Правилника о раду Предузећа за издавачку делатност и пословне услуге "РАЧУНОВОДСТВО" Д.О.О. БЕОГРАД, објављује оглас за радно место

  

САВЕТНИК
- 2 извршиоца -

  

Послови САВЕТНИКА су да:

- прати и проучава законске и друге прописе у области рачуноводства, финансија, пореза, ревизије и других области привредног пословања, међународних професионалних и рачуноводствених стандарда, ради давања што квалитетнијих одговора и информација;

- прима и одговара на телефонске позиве корисника, прима странке и даје стручна објашњења, одговоре и информације за практичну примену прописа, и по потреби их упућује на саветнике и уреднике;

- пише стручне написе за сва стална и повремена професионално-стручна издања, скрипте и сл. и предаје их уредницима непосредно или путем мејла;

- приређује материјале, припрема и држи предавања на курсевима, семинарима, саветовањима, консултацијама и др;

- држи предавања на тематским семинарима и континуираној професионалној едукацији.

   

УСЛОВИ:

VII степен ВСС - Економски факултет; дипломирани економиста,; изражене склоности према научно-истраживачком и инструктивном раду у области рачуноводства, финансија, пореза, ревизије и других области привредног пословања; знање енглеског језика, рад на рачунару; возачка дозвола "Б" категорије.

Оглас је отворен 15 дана.

 

Пријаве са CV-ом и доказима о испуњавању услова достављати на адресу: Предузећа за издавачку делатност и пословне услуге "РАЧУНОВОДСТВО" Д.О.О. Београд, ул. Његошева 19, или путем e-mail-a: praksa@srrs.rs

   

Телефон за информације: 011 / 3339-444 или 011 / 3345-007


АРХИВА ВЕСТИ

ereste