Информација о просечној заради исплаћеној у јануару 2021. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. марта 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јануар 2021. године износила је 87.058 динарадок је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 63.109 динара.
 

У односу на претходни месец (децембар 2020. године), просечна бруто зарада за јануар 2021. године номинално је мања за 4,2%, а реално за 4,6%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално, такође, мања за 4,5%, а реално за 4,9%.
 

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јануар 2021. године номинално је већа за 5,1%, а реално за 4,0%, док је просечна нето зарада, такође, већа за 5,3% номинално, односно за 4,2% реално.
 

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:
 

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

јануар 2021

јануар 2021

Република Србија - укупно

87.058

63.109

Зараде запослених у радном односу

87.409

63.380

Зараде запослених ван радног односа

57.463

40.243

Зараде запослених у правним лицима

92.788

67.349

Зараде предузетника и запослених код њих

46.288

32.936

Зараде у јавном сектору

100.228

72.075

Зараде ван јавног сектора

81.390

59.250


АРХИВА ВЕСТИ

ereste