Објављен (јединствени) Правилник о порезу на додату вредност

У „Сл. гласнику РС", бр. 37/21 од 14.4.2021. године, објављен је (јединствени) Правилник о порезу на додату вредност (даље у тексту: Јединствени Правилник). Јединствени Правилник ће мењати 27 различитих, сада постојећих, посебних правилника везаних за Закон о ПДВ.

  
Јединствени Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије", односно 22.4.2021. године, а примењиваће се од 1. јула 2021. године. Захваљујући томе што примена Јединственог Правилника почиње 1. јула 2021. године, има времена да се претплатници Рачуноводствене праксе и Савеза рачуновођа и ревизора Србије припреме за његову примену. У склопу припреме за примену Јединственог Правилника биће објављено више текстова у Рачуноводственој пракси, који ће објаснити основне аспекте његове примене, а биће одржан и посебан webinar.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste