Информација о просечној заради исплаћеној у фебруару 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 26. априла 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за фебруар 2021. године износила је 85.864 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 62.280 динара.

   

У односу на претходни месец (јануар 2021. године), просечна бруто зарада за фебруар 2021. године номинално је мања за 1,4% а реално мања за 2,0%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално мања за 1,3%, а реално за 1,9%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за фебруар 2021. године номинално је већа за 6,9%, а реално за 5,6%, док је просечна нето зарада номинално већа за 7,1%, односно за 5,8% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

фебруар 2021

фебруар 2021

Република Србија - укупно

85 864

62 280

Зараде запослених у радном односу

86 234

62 566

Зараде запослених ван радног односа

56 085

39 290

Зараде запослених у правним лицима

91 559

66 501

Зараде предузетника и запослених код њих

45 524

32 379

Зараде у јавном сектору

98 139

70 611

Зараде ван јавног сектора

80 586

58 698


АРХИВА ВЕСТИ

ereste