Информација о просечној заради исплаћеној у марту 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. маја 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за март 2021. године износила је 89.894 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65.289 динара.

У односу на претходни месец (фебруар 2021. године), просечна бруто зарада за март 2021. године номинално је већа за 4,7% а реално већа за 4,2%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 4,8%, а реално за 4,3%.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за март 2021. године номинално је већа за 9,2%, а реално за 7,3%, док је просечна нето зарада номинално већа за 9,4%, односно за 7,5% реално.

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

март 2021

март 2021

Република Србија - укупно

89 894

65 289

Зараде запослених у радном односу

90 269

65 580

Зараде запослених ван радног односа

60 383

42 307

Зараде запослених у правним лицима

95 788

69 680

Зараде предузетника и запослених код њих

48 508

34 452

Зараде у јавном сектору

100 700

72 407

Зараде ван јавног сектора

85 266

62 240


АРХИВА ВЕСТИ

ereste