Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 24. септембра 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јул 2021. године износила је 89.330 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64.731 динара.

   

У односу на претходни месец (јун 2021. године), просечна бруто зарада за јул 2021. године номинално је мања за 0,5% а реално мања за 0,7%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса), такође, номинално мања за 0,5%, а реално мања за 0,7%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јул 2021. године номинално је већа за 7,6%, а реално за 4,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 7,8%, односно за 4,4% реално.

   

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

      

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

јул 2021

јул 2021

Република Србија - укупно

89 330

64 731

Зараде запослених у радном односу

89 733

65 043

Зараде запослених ван радног односа

59 082

41 397

Зараде запослених у правним лицима

95 392

69 216

Зараде предузетника и запослених код њих

47 730

33 957

Зараде у јавном сектору

100 478

72 265

Зараде ван јавног сектора

84 655

61 572


АРХИВА ВЕСТИ

ereste