Информација о просечној заради исплаћеној у новембру 2021. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. јануара 2022. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за новембар 2021. године износила је 95.312 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 69.136 динара.

У односу на претходни месец (октобар 2021. године), просечна бруто зарада за новембар 2021. године номинално је већа за 4,6% а реално већа за 3,7%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса) номинално већа за 4,7%, а реално за 3,8%.

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за новембар 2021. године номинално је већа за 13,2%, а реално за 5,3%, док је просечна нето зарада, такође, већа за 13,5% номинално, односно за 5,6% реално.

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

новембар 2021

новембар 2021

Република Србија - укупно

95 312

69 136

Зараде запослених у радном односу

95 778

69 494

Зараде запослених ван радног односа

60 226

42 201

Зараде запослених у правним лицима

101 817

73 950

Зараде предузетника и запослених код њих

49 679

35 369

Зараде у јавном сектору

103 774

74 575

Зараде ван јавног сектора

91 779

66 865


АРХИВА ВЕСТИ

ereste