Обавештење Министарства финансија о почетку примене Система електронских фактура

13. априла 2022. године Министарство финансија објавило je обавештење о увођењу Система електорнских фактура, којег преносимо у наставку:

 

Министарство финансија Владе Републике Србије саопштило је да је прва е-фактура прошла кроз продукциону верзију Система електронских фактура, при чему је још једном упутило позив свим субјектима јавног сектора да се региструју и пређу на поменути систем најкасније до 1. маја.

   

До сада се на продукциону верзију Система електронских фактура пријавило 1.768 правних лица, од чега 1.398 корисника јавних средстава.

  

КОРИШЋЕЊЕ ПРОДУКЦИОНЕ ВЕРЗИЈЕ је до 1. маја добровољно, а након тога ће бити обавезно за субјекте јавног сектора који желе да шаљу, примају и чувају фактуре, као и за субјекте приватног сектора који желе да издају е-фактуру субјектима јавног сектора.

   

Продукциона верзија Система електронских фактура доступна је на адреси https://efaktura.mfin.gov.rs, а од тренутка регистрације се примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању („Сл. гласник РС", бр. 44/21 и 129/21), што, између осталог, подразумева и да све послате и примљене електронске фактуре имају својство веродостојних исправа.

   

Регистрација на продукционој верзији ће се аутоматски пренети и на демо верзију тог система, у случају да није отворен налог на новој демо верзији. Нова демо верзија Система електронских фактура доступна је на адреси https://demoefaktura.mfin.gov.rs.

   

Поводом увођења новог модела е-фактура, Министарство финансија следеће седмице организује ЗАВРШНУ ОБУКУ „Примена система електронских фактура" за све локалне самоуправе, јавна предузећа и установе.

   

Учесници обуке ће бити детаљно упознати како са правним оквиром примене електронских фактура, тако и са могућностима ажурираног система електронског фактурисања, начином коришћења, те најчешћим сценаријима за слања и пријем електронских фактура између различитих актера.

   

Законом о електронском фактурисању се системски уређује област слања, пријема и чувања електронске фактуре и њиме је прописано да од 1. маја наступа ОБАВЕЗА СУБЈЕКТА ЈАВНОГ СЕКТОРА да прими и чува електронску фактуру и да издаје електронске фактуре другом субјекту јавног сектора.

   

Такође, тада наступа и обавеза субјекта приватног сектора да изда електронску фактуру субјекту јавног сектора.

   

Дакле, од 1. маја пословање са државом постаје економичније и сигурније, а законом прописан начин слања, примања и чувања електронских фактура ће постепено усвојити и привредни субјекти у међусобним трансакцијама.

   

ОБАВЕЗА СУБЈЕКТА ПРИВАТНОГ СЕКТОРА да прими и чува електронску фактуру издату од стране субјекта јавног сектора примењиваће се од 1. јула.

   

На крају, обавезе издавања и чувања електронске фактуре у трансакцијама ИЗМЕЂУ СУБЈЕКАТА ПРИВАТНОГ сектора наступају од 1. јануара 2023. године, када се примењује и обавеза да се електронски евидентира обрачун пореза на додату вредност.

   

КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНСКИХ ФАКТУРА ЋЕ БИТИ БЕСПЛАТНО.

   

Иначе, структурна реформа, којој припада Закон о електронском фактурисању, подразумева две мере - увођење новог модела фискализације и прелазак на електронско фактурисање.

   

Када је реч о новом моделу фискализације, 1. мај је крајњи рок до кога обвезници фискализације треба да пређу на нови систем и померања тог рока неће бити, објашњава се у саопштењу".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste