Објављен је Правилник о условима и начину примене олакшица за запошљавање лица на пословима истраживања и развоја

У „Сл.гласнику РС", бр. 48/22, објављен је Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју (у наставку текста: Правилник), који се примењује од 16. априла 2022. године.

  

Правилником се уређују питања од значаја за остваривање права на пореско ослобођење за запошљавање лица на пословима истраживања и развоја у складу са одредбама члана 21и Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 24/01, ... и 10/22), које су у примени од 1. марта 2022. године, и то:
•·  који послодавац има право на ово пореско ослобођење;
•·  ко се сматра запосленим на истраживању и развоју и које активности се не сматрају
   непосредним ангажовањем на пословима истраживања и развоја;
•·  шта се подразумева под пројектом истраживања и развоја;
•·  формула за утврђујивање пореског ослобођења;
•·  обавеза вођења евиденције и облик и садржина те евиденције за сваког запосленог на
   истраживању и развоју;
•·  обавеза обезбеђивања докуметације за сваки појединачни пројекат истраживања и развоја
   и др.

  

У вези са применом овог правилника, објавићемо текст у наредном броју Рачуноводствене праксе (РП бр. 11/22), a биће одржан и вебинар (27. маја 2022) на тему примене олакшица за запошљавање нових лица, где ћемо детаљно говорити и о примени овог правилника.

 

Текст правилника можете преузети овде.


Правилник о условима и начину примене олакшица за запошљавање лица на пословима истраживања и развоја

АРХИВА ВЕСТИ

ereste