Фискализација - за сва плаћања на лицу места назив „готовина" а пијачним продавцима обавеза продужена до 31.12.2022

У „Сл. гласнику РС" број 50 од 28. априла 2022. године објављен је Правилник о изменама Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна, који је ступио на снагу даном објављивања односно 28. априла 2022. године.

   

Изменама наведеног правилника, у Правилнику о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Сл. гласник РС", бр. 31/21, 99/21, 10/22 и 49/22), у члану 6. став 1. тачка 1) мења се и гласи:

 

„1) „готовина" - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком;".

   

Дакле, изменама правилника, преко електронског фискалног уређаја као податак о начину плаћања неће се наводити посебно „инстант плаћање", „платна картица" и „чек", већ ће се за плаћања извршена готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком наводити „готовина" као начин плаћања.

   

Такође, Влада Републике Србије је усвојила измене и допуне Уредбе о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Сл. гласник РС", бр. 32/21, 117/21), којима се, практично, привремено ослобађају обавезе евидентирања промета на мало и примљених аванса преко електронског фискалног уређаја обвезници фискализације који се баве продајом добара и услуга на пијачним тезгама и сличним објектима  почев од 1. маја 2022. године закључно са 31. децембром 2022. године. На овај начин, обвезицима фискализације који се баве продајом добара и услуга на пијачним тезгама и сличним објектима продужава се прелазни период до краја 2022. године.

   

Осим наведеног, изменама поменуте Уредбе, прописује се ослобађање од обавезе евидентирања промета на мало преко електронских фискалних уређаја целокупна делатност ваздушног превоза путника (шифра делатности 51.10 - Ваздушни превоз путника), а не као што је био предвиђено до сада само за међународни превоз путника.

   

Објављивање измена и допуна наведене Уредбе очекује се у наредном броју „Сл. гласника РС".

 

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste