Измена података о начинима плаћања на фискалним рачунима

У „Сл. гласнику РС" број 57 од 12. маја 2022. године објављен је Правилник о изменама и допуни Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна.

 

Наведеним изменама правилника, поново су, другачије, дефинисани начини плаћања на фискалним рачунима.

   

Наиме, када је реч о исказивању начина плаћања, подаци о начинима плаћања прописани су односно дефинисани за две групе обвезника:
§         за електронски фискални уређај преко којег се евидентира промет услуге предаје хране и пића за конзумацију на лицу места у смислу прописа којим се уређује порез на додату вредност и промет хране и пића који се врши у објекту пекаре, без обзира на то да ли се преко тог електронског фискалног уређаја евидентира и други промет на мало, мора за евидентирање начина плаћања да има искључиво следеће опције:

1)      „готовина" - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем), инстант трансфером одобрења на продајном месту, платном картицом и чеком;"

2)      „пренос на рачун" - ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос;

3)      „ваучер" - ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања;

4)      „друго безготовинско плаћање" - ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом.";


§        
за све остале обвезнике фискализације који се не баве прометом из претходно наведене тачке, у оквиру податка о начину плаћања, на фискалном рачуну наводе један од следећих података, зависно од средства плаћања којим купац, односно корисник услуга плаћа испоручена добра, односно пружене услуге:

1)      „готовина" - ако се плаћање врши готовим новцем (новчаницама и кованим новцем);

2)      „инстант плаћање" - ако се плаћање врши инстант трансфером одобрења на продајном месту;

3)      „платна картица" - ако се плаћање врши платном картицом;

4)      „чек" - ако се плаћање врши чеком;

5)      „пренос на рачун" - ако се плаћање врши налогом за уплату или налогом за пренос;

6)      „ваучер" - ако се плаћање врши ваучером, новчаним боновима, интерним картицама или сличним средством плаћања;

7)      „друго безготовинско плаћање" - ако се плаћање врши безготовински другим средством плаћања које се сматра дозвољеним у Републици Србији, у складу са законом.".

 

Наведене измене правилника ступиле су на снагу наредног дана од дана објављивања, односно данас - 13. маја 2022. године.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste