Обавештење Пореске управе за обвезнике фискализације који привремено, због годишњег одмора, неће обављати делатност

            У вези са обавештавањем Пореске управе о коришћењу годишњег одмора обвезника фискализације и необављању делатности и неиздавању фискалних рачуна, на интернет страници Пореске управе (http://www.purs.gov.rs/), дана 29. јуна 2022. године, објављено је обавештење следеће садржине:
 

„Обвезници фискализације који у време коришћења годишњег одмора неће обављати делатност и издавати фискалне рачуне, треба да о томе обавесте Пореску управу подношењем пријаве са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије. Пријаву ПГЈО подносе електронски посредством портала еПорези, на следећи начин:
 

Пријављивање датума почетка коришћења годишњег одмора:
 

Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;


Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
 

У поље 2.12 - Датум почетка привременог престанка - уноси се податак о датуму почетка годишњег одмора.


Пријављивање датума завршетка коришћења годишњег одмора:


Одабиром "Текстуалног уноса", након чега се у оквиру секције "Подаци о подносиоцу" у пољу 1.1 - "Врста пријаве" бира опција 3. - Промена података из регистра, која се користи за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података;

Потом се приступа одређеном пословном простору одабиром ознаке пословног простора код којег се врши промена података у регистру;
 

У поље 2.13 - Датум завршетка привременог престанка - уноси се податак о датуму завршетка годишњег одмора.
 

Подаци о наведеним променама (датуму почетка и датуму завршетка годишњег одмора) пријављују се Пореској управи најкасније 24 сата пре настанка промене."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste