Приватни сектор од данас (01.07.2022.) обавезан да прима и чува електронске фактуре

У вези са обавезом приватног сектора, утврђеном на основу чл. 24. Закона о електронском фактурисању („Сл. гласник РС", бр. 44/21 и 129/21), да од данас 1. јула 2022. године прима и чува електронске фактуре, Министарство финансија је на својој интернет страници објавило саопштење следеће садржине:
 


Обавеза субјекта приватног сектора да прими и чува електронске фактуре издате од стране субјекта јавног сектора, као и е-фактуре издате од стране субјекта приватног сектора, примењиваће се од сутра, 1. јула 2022. године.


Наведене обавезе испуњавају се коришћењем система електронских фактура на адреси https://efaktura.mfin.gov.rs/. Од тренутка регистрације се примењују сва права и обавезе прописане Законом о електронском фактурисању, што између осталог подразумева да све послате и примљене електронске фактуре имају својство веродостојних исправа.


Напомињемо и да, у складу са Законом о електронском фактурисању, прималац е-фактуре проверава послату е-фактуру приступом систему електронских фактура и прихвата је или одбија у року од 15 дана од дана пријема те фактуре, а ако прималац е-фактуре који је субјект приватног сектора не прихвати или не одбије издату електронску фактуру, непосредно или преко информационог посредника, прималац ће, по истеку наведеног рока, бити поново обавештен да је е-фактура издата; ако не прихвати или не одбије електронску фактуру у року од пет дана од дана добијања поновног обавештења да је електронска фактура издата, е-фактура, по истеку овог рока, сматра се одбијеном.

Подсећамо и да су од 1. маја ове године, корисници јавних средстава, којих је у систему 10.609, у обавези да примају и чувају електронску фактуру, и да издају ту фактуру другом субјекту јавног сектора. Такође, тада је наступила обавеза субјеката приватног сектора, којих је тренутно 46.181 у систему, да издају е-фактуру субјекту јавног сектора. Кроз систем је до сада прошло 993.882 електронских фактура.
 

Такође, од 1. јануара 2023. године биће обавезно издавање и чување електронске фактуре у трансакцијама између субјеката приватног сектора. Иначе, од наведених датума се примењује и обавеза да се електронски евидентира обрачун пореза на додату вредност.

Коришћење система е-фактура је бесплатно, а бенефити које тај систем доноси су заиста бројни. Примена Закона о е-фактурама доводи до убрзања процеса рада и пословања и обезбеђује већу правну сигурност свим пословним субјектима када је реч о достављању и примању фактура, као и њихово боље чување. Осим тога, нови систем размене фактура омогућава бржу наплату између привредних субјеката, уз позитиван утицај на смањење појединих трошкова која сада сносе предузећа.


Такође, омогућава се уштеда у времену потребном за рад са фактурама, јер нестаје потреба за издавањем, примањем и чувањем фактура у папирном облику. Уштеда у времену се остварује и зато што претрага електронских фактура захтева мање времена од претраживања папирних архива.


Иначе, увођење система електронског фактурисања је део структурних реформи које ће значајно утицати на побољшање пословног амбијента у Републици Србији. Структурна реформа, којој припада Закон о електронском фактурисању, подразумева и нови модел фискализације, који је кључна полуга државе у борби против сиве економије. Примена новог модела е-фискализације у Републици Србији је обавезна од 1. маја ове године."


АРХИВА ВЕСТИ

ereste