Информација о просечној заради исплаћеној у јуну 2021. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику (РЗС) од 25. августа 2021. године, просечна зарада (бруто) обрачуната у Републици Србији за јун 2021. године износила је 89.793 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 65.070 динара.

   

У односу на претходни месец (мај 2021. године), просечна бруто зарада за јун 2021. године номинално је већа за 0,1% а реално мања за 0,2%, док је нето зарада (зарада без пореза и доприноса), такође, номинално већа за 0,1%, а реално мања за 0,2%.

   

У односу на исти месец претходне године, просечна бруто зарада за јун 2021. године номинално је већа за 8,7%, а реално за 5,2%, док је просечна нето зарада номинално већа за 8,9%, односно за 5,4% реално.

  

Износе просечних зарада, које је објавио РЗС, дајемо у прегледу који следи:

    

Зараде

Зараде без пореза

 и доприноса

јун 2021

јун 2021

Република Србија - укупно

89 793

65 070

Зараде запослених у радном односу

90 200

65 383

Зараде запослених ван радног односа

59 280

41 536

Зараде запослених у правним лицима

95 885

69 576

Зараде предузетника и запослених код њих

47 601

33 857

Зараде у јавном сектору

100 419

72 212

Зараде ван јавног сектора

85 304

62 052


АРХИВА ВЕСТИ

ereste