Неопорезиви износ од 15.000 динара примењује се почев од исплате зараде за јануар 2018. године

Последњим изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС", бр. 113/17), повећан је неопорезиви износ зараде са 11.790 на 15.000 динара.

 

Нови неопорезиви износ зараде од 15.000 динара примењује се почев од обрачуна и плаћања пореза на зараде за месец јануар 2018. године, о чему смо писали у РП бр. 1/18, страна 20.

 

У складу са тим, уколико се у јануару 2018. године (и касније) врши исплата заосталих зарада из 2017. године, па и зарада за децембар 2017. године, приликом обрачуна и плаћања пореза на зараде примењује се неопорезиви износ од 11.790 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste