Обавештење Пореске управе о подношењу електронских пријава за акцизе

Последњег радног дана у 2017. години (29. децембра 2017. године), Пореска управа је на свом сајту објавила Обавештење за обвезнике акцизе којим обавештава обвезнике акциза о подношењу електронских пореских пријава за акцизе.


С обзиром на то да се пореске пријаве за акцизе које се подносе за обрачунске периоде закључно са децембром 2017. године подносе на досадашњим обрасцима и на досадашњи начин, у наведеном обавештењу Пореска управа информише од ког датума је могуће користити тестно окружење, а од ког датума продукционо окружење следећих пријава за акцизе:
 

-  ПП ОА (Пореска пријава о обрачуну акцизе),


 

-  ПП ОАЕЛ (Пореска пријава о обрачуну акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу).


 Наведено обавештење се може прочитати у целости путем следећег линка:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/4621/obavestenje-za-obveznike-akcize.html


АРХИВА ВЕСТИ

ereste