Донето је Упутство за припрему буџета локалне власти за 2020. годину

На званичном сајту Министарства финансија 11. јула 2019. године, објављено је комплетно Упутсво за припрему буџета локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину што значи да је оно након низа година донето у (скоро) прописаном року који је према чл. 31. ст. 1. тач. 1) подтачка (10) и (11) Закона о буџетском систему 5. јул.

Као и у случају припреме за израду буџета Републике Србије за 2020. годину, односно Упутсва буџета РС за 2020. годину истичемо да методологија и начин израде Предлог финансијског плана директних (и индиректних) корисника буџета локалне власти није мењана и да директини и индиректни корисници буџета локалних власти неће имати (никаквих) проблема при његовој изради, усвајању и достављању Министру финансија у законском року у року који је до 20, односно 25. децембар 2019. године, сходно одредбама чл. 31. ст. 1. тач. 2) подтачка (5) и (6) Закона о буџетском систему.

Дакле, на сајту Министарства финансија објављено је:

-        Упутство за припрему буџета локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину;

-        Циљеви програма и програмских активности и листа униформних индикатора за програмску структуру буџета - предлог за градове, општине и градске општине у Републици Србији;

-        Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе;

-        Прилог и образац:

°        (Excel) Прилог 1 - Преглед броја запослених и средстава за плате у 2020. години,

°        (Excel) Образац ПЛ-1 и ПЛ-2.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste