Доступна демо платформа новог портала јавних набавки са Упуством за коришћење

 

На сајту Управе за јавне набавке, 16. јуна 2020. године, објављено је Обавештење за све учеснике у поступцима јавних набавки, да је доступна


ДЕМО платформа новог Портала јавних набавки (ДЕМО платформа)


Сви учесници у поступку јавне набавке ће путем ДЕМО платформе моћи да се упознају са функционалностима новог Портала јавних набавки, а све у циљу благовремене припреме за почетак примене Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", број 91/19), од 1. јула 2020. године.


За приступање ДЕМО платформи новог Портала јавних набавки, потребно је да се сваки учесник у поступку јавне набавке регуструје на ДЕМО систем.


Интернет адреса ДЕМО платформе је:

https://portal-jn-demo-web.azurewebsites.net/.


Подаци који се уносе  на ДЕМО платформу неће бити пренети на платформу новог Портала јавних набавки који ће бити у функцији од 1. јула 2020. године.


Администратор система задржава право да обрише податке унете на ДЕМО платформу у било ком тренутку.Управа за јавне набавке стоји на располагању за сва додатна питања у вези са ДЕМО платформом - путем е-маил адресе:

portal@ujn.gov.rs

 

 

Упутство за коришћење Портала јавних набавки


          На Порталу јавних набавки објављују се сви поступци јавних набавки које спроводе наручиоци у складу са Законом о јавним набавкама Републике Србије.

Осим поступака јавних набавки на Порталу се објављују и планови јавних набавки, одлуке које наручиоци доносе у складу са Законом, обавештења о поднетим захтевима за заштиту права као и решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

На Порталу јавних набавки можете да пронађете и одређене шифарнике и листе као што су листа огласа јавних набавки, ОРН кодови, модели докумената и образаца и др.

Портал јавних набавки омогућава приступ

1. јавном кориснику - корисник који није регистрован на Порталу, и

2. регистрованом кориснику - корисник који је претходно регистрован и пријављен на Портал са својим приступним подацима (корисничко име и лозинка).


Регистрација и коришћење Портала за јавне набавке омогућени су за све кориснике без накнаде.

Јавни корисник представља било којег корисника који је приступио Порталу и притом није регистрован. Корисник може да користи основне функционалности као што је преглед огласа јавних набавки и основну претрагу по броју огласа, као и преузимање самих огласа, али није у могућности да предузима радње као што су: преузимање конкурсне документације, постављање питања/захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са конкурсном документацијом итд. За спровођење ових радњи на Порталу потребно је да корисник има кориснички налог са којим се пријављује на Портал.
Јавни корисник такође може да претражује, прегледава и преузима објављене планове јавних набавки.


Регистрован корисник који приступа Порталу може да се пријави са својим корисничким именом и лозинком или у случају да још није регистрован, може да се региструје самостално у систем са одговарајућом улогом/улогама. По успешној пријави у систем, корисник преузима неку од других улога у систему које је дефинисао код регистрације и престаје да буде у улози „јавног корисника".

Како се регистровати и одговоре на остала питања можете пронаћи на страници »Кључни кораци у процесима«.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste