Обавеза послодавца да донесе план примене мера превенције


Почев од 11. јула 2020. године, примењује се Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести („Сл. гласник РС", број 94/20, у наставку: Правилник), којим су прописане превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.


У складу са овим правилником, послодавац је дужан да:

·        за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду;
 

·        план примене мера, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије, усаглашава са одлукама надлежног органа.
 


План примене мера послодавци су дужни да донесу до 10. августа 2020. године, о чему ће бити објављен напис у наредном броју РП, који наредног понедељка излази из штампе.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste