Електронска пријава за накнаду за заштиту животне средине од 18. јула


Према саопштењу Владе Републике Србије, објављеном 14. јула на интернет страници www.srbija.gov.rs, на порталу Локалне пореске администрације (lpa.gov.rs) од 18. јула 2020. године биће омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину.


Наведеним саопштењем, обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине - предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину да 31. јулa истиче рок за подношење пријаве на Обрасцу 1 за 2020. годину.


У саопштењу су дате и одређене напомене у вези са уносом података у пријаву - Образац 1:

•-        Потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца);

•-        Уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара);

•-        У поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност" уноси се укупан број јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.


У саопштењу је такође наведено да се пријаве за претходну 2019. годину, за период од 7. до 31. децембра, не могу подносити електронски.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste