Издања

У продаји

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође

  • Непосредно применљив на професионалне рачуновође, чланове Савеза

Цена: 215 динара

ИЗДАЊА

ereste