Издања

У продаји

Девизно пословање

Основни разлог, због ког се приступило изради овог приручника, је да се сви привредни субјекти, који се баве девизним пословањем, ближе упознају са правном регулативом истог и, самим тим, да се олакша обављање ове врсте пословања.

   

Приручник се састоји од три основна дела.

  

Први део садржи практична објашњења за примену одредаба Закона о девизном пословању и подзаконских аката. 

 

Други део садржи текст Закона о девизном пословању и свих подзаконских аката, донетих на основу тог закона.

 

Трећи део садржи преглед обавеза према прописима о девизном и спољнотрговинском пословању.

Обим: 576 страна

Цена: 2500 динара

ИЗДАЊА

ereste