Издања

У продаји

Аналитички контни план за друга правна лица

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица који прописује контни оквир за друга правна лица. Овај аналитички контни план за друга правна лица усаглашен је са актуелном регулативом.

   
Аналитички Контни план за друга правна лица1.760
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

880

Цена: 880 динара

ИЗДАЊА

ereste