Издања

У продаји

Република Србија и избегавање двоструког опорезивања

Приручник садржи детаљна објашњења о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, са практичним примерима обрачуна пореза и исказивања података у прописаним пореским пријавама.

Приручник обухвата следеће делове:

I ТЕОРИЈСКЕ ОСНОВЕ ИЗБЕГАВАЊA МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

II РЕПУБЛИКА СРБИЈА И УГОВОРИ О ИЗБЕГАВАЊУ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

III ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА И ИСКAЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА

IV МИШЉЕЊА МИНИСТАРСТВА ФИНАНСИЈА

Приручник садржи сва, до сада издата, мишљења Министарства финансија о примени уговора о избегавању двоструког опорезивања.

Цена: 2900 динара

ИЗДАЊА

ereste