Издања

У продаји

Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија)

По први пут у Републици Србији, на једном месту објављени су интегрални текстови свих међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, који су тренутно у примени (са 35 држава).


 

Цена: 1500 динара

ИЗДАЊА

ereste