Издања

У продаји

Комплет: Република Србија и избегавање двоструког опорезивања + Збирка Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина

    

Република Србија и избегавање двоструког опорезивања  


Приручник садржи детаљна објашњења о примени међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања, са практичним примерима обрачуна пореза и исказивања података у прописаним пореским пријавама.

 

Међународни уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовина (текстови 35. уговора које примњује Р. Србија)   


По први пут у Републици Србији, на једном месту објављени су интегрални текстови свих међународних уговора о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине, који су тренутно у примени (са 35 држава).

Цена: 3700 динара

ИЗДАЊА

ereste