Издања

У продаји

Аналитички контни план

Донет је нови Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике који прописује контни оквир за привредна друштва, задруге и предузетнике. Овај аналитички контни план усаглашен је са актуелном регулативом.

 
Аналитички Контни план1.800
Цена са ПОПУСТОМ важи за претплатнике Рачуноводствене праксе, чланове Савеза РР Србије, Струковне Коморе и Асоцијације интерних ревизора

900

 

Цена: 900 динара

ИЗДАЊА

ereste