Издања

У продаји

Часопис Рачуноводство

Часопис Рачуноводство јединствено је гласило у нашој земљи које пружа простор за теоретска и практична питања утврђивања међузависности између рачуноводствене праксе, финансијских тржишта и темпа економског развоја; утицаја рачуноводства на доношење оптималних пословних одлука; анализу утицаја привредног и друштвеног окружења на понашање посленика у бизнису и финансијама; пружање поуздане основе за решавање краткорочних проблема и предвиђање тренда будућих догађаја...

 

Кроз специјализоване рубрике:

  • Општа питања рачуноводства и пословних финансија
  • Компаративно рачуноводство и финансије
  • Рачуноводствена анализа и ревизија - интерна и екстерна
  • Финансијски менаџмент
  • Управљачко рачуноводство
  • Примењена информатика Историјат рачуноводства и ревизије
  • Рачуноводствени и ревизорски стандарди
  • Светска пракса у наведеним областима
  • Професионални скупови рачуновођа

 

 

Цена: 0 динара

ИЗДАЊА

ereste