Издања

У продаји

Примена Контног плана за буџетско рачуноводство

- Садржина конта и примена Контног плана
- Стандардни класификациони оквир
- Контни план за буџетски систем

Цена: 6480 динара

ИЗДАЊА

ereste