Издања

У продаји

Испитни предмет Управљање кадровима и системима

 

Овај приручник, који је одобрила АССА, надограђује се на успех претходних издања, при чему се још већи нагласак ставља помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања које би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Ажуриран и ревидиран по смерницама испитивача Релевантан текст који потпуности покрива цео наставни програм, написан јасним и концизним стилом
 • Материјал усредсређен на потребе кандидата који садржи пуно примера, активности, дијаграма и табела

Цена: 3700 динара

У продаји

Испитни предмет Управљање кадровима

   

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Цена: 4300 динара

У продаји

Порески систем

Порески систем

- др Ђорђе Павловић

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

Цена: 2480 динара

У продаји

Пословно право

Пословно право

- Шћепан Шофранац

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

Цена: 1480 динара

У продаји

Контрола извршења буџета предузећа

Контрола извршења буџета предузећа

- др Благоје Новићевић

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

Цена: 1680 динара

У продаји

Менаџмент контрола

Менаџмент контрола

- др Душан Дендић

 • Литература за стицање професионалних звања у рачуноводству

Цена: 2048 динара

У продаји

Испитни предмет Финансијске информације за менаџмент

   

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Цена: 4200 динара

У продаји

Испитни предмет Финансијски менаџмент и контрола

 

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Јасна и конкретна објашњења Урађени примери Важне напомене и дефиниције Примери примене у пракси Питања за самостално тестирање
 • Практична питања и питања испитног типа

Цена: 4700 динара

У продаји

Испитни предмет Финансијско извештавање

  

У овом приручнику, који је одобрила ACCA, наставни програм је обрађен јасно и исцрпно. Надограђујући се на успех претходних издања, у овом издању се још већи нагласак ставља на помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања која би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Јасна и конкретна објашњења Урађени примери Важне напомене и дефиниције Примери примене у пракси Питања за самостално тестирање
 • Практична питања и питања испитног типа

Цена: 4800 динара

У продаји

Испитни предмет 2 Информације за менаџмент контролу

 

Овај приручник, који је одобрила АССА, надограђује се на успех претходних издања, при чему се још већи нагласак ставља помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања које би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

 • Ажуриран и ревидиран по смерницама испитивача Релевантан текст који потпуности покрива цео наставни програм, написан јасним и концизним стилом
 • Материјал усредсређен на потребе кандидата који садржи пуно примера, активности, дијаграма и табела

Цена: 3200 динара

ИЗДАЊА

ereste