Издања

У продаји

Испитни предмет Управљање кадровима и системима

 

Овај приручник, који је одобрила АССА, надограђује се на успех претходних издања, при чему се још већи нагласак ставља помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања које би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

  • Ажуриран и ревидиран по смерницама испитивача Релевантан текст који потпуности покрива цео наставни програм, написан јасним и концизним стилом
  • Материјал усредсређен на потребе кандидата који садржи пуно примера, активности, дијаграма и табела

Цена: 3700 динара

ИЗДАЊА

ereste